OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

Projekty v roku 2013

Grantový program Opora


Vďaka Nadácii SPP a ich grantovému programu Opora, ktorý sa zameriava na pomoc jednotlivcom, sme mohli podporiť nášho ZŤP pracovníka. Grant nám umožnil zabezpečiť preň sedenie s psychológom, absolvovanie aranžérskeho kurzu, vybavenie potrebných dokladov a nevyhnutné náklady na život. K Marekovi život nemol milosrdný, bol drogovo závislý a prechádzal si rôznymi problémami. Do OKRAJa prišiel s cieľom naučiť sa niečo nové a získať prácu s pravidelným príjmom, získať pracovné návyky a nových priateľov. Toto všetko sa nám podarilo vďaka Nadácii SPP. V súčasnosti má už Marek druhú prácu, kde sa mu darí.

Spolu to dokážeme – Accenture-skills to succeed


Ďakujeme nadačnému fondu Accenture pri Nadácii Pontis za podporu, ktorá nám umožnila nákup potrebného materiálu pre našu chránenú dielňu, z ktorého vznikali v rukách pracovníkov kvalitné darčekové predmety. Rovnako sme zrealizovali vzdelávacie kurzy (aranžérsky kurz, kurz maľby na sklo, BOZP-OPP, kurz prvej pomoci, počítačový kurz) pre našich ZŤP pracovníkov, ktorí boli veľmi ochotní a nadšení zo získavania nových, užitočných skúseností.

Z OKRAJa do spoločnosti


Vďaka podpore Komunitnej nadácie Bratislava sme mohli nakúpiť ďalší potrebný materiál do chránenej dielne, čím sme mohli zrealizovať ďalšie výučbové kurzy v aranžovaní, maľbe na sklo či pri dekorovaní keramiky.

Spolu to dokážeme


V spolupráci so združením Petržalské ihriská sa nám vďaka podpore malého grantu s názvom Úsmev pre optimistov Nadácie Orange, podarilo spolu s komunitnými nadšencami a dobrovoľníkmi upraviť, vyčistiť a vymaľovať plot detského ihriska u nás v Petržalke na Gercenovej. Spoločnou prácou sme spríjemnili naše okolie a umožnili tak deťom a rodičom tráviť spoločné chvíle v krajšom prostredí.

Krok za krokom


Nadácia Orange nám svojou podporou umožnila zabezpečiť zriadenie a prevádzkovanie chránenej dielne. Získali sme potrebný materiál na rozbeh pracovnej terapie pre klientov. V spolupráci s externou lektorkou sme zo zadováženého materiálu mohli klientom predviesť rôzne techniky prác. Samotní klienti si tento druh práce veľmi pochvaľujú a vlastnoručné vytvorenie výrobku je pre nich do určitej miery oslobodením sa od svojho spoločenského statusu. Zároveň to pre nich znamená aj výzvu do budúcnosti v napredovaní a zdokonaľovaní sa v ich nadobudnutých zručnostiach. Rovnako sme získali kombinovaný sporák, ktorý je veľkou pomocou pri výrobe sklenených výrobkov – vypaľovanie farieb. V rámci posilnenia marketingu združenia a činností chránenej dielne, takisto pre získanie pravidelných odberateľov našich výrobkov, sa nám vďaka Nadácii Orange podarilo pripraviť e-shop, ktorý čoskoro spustíme do prevádzky.

Druhá Šanca


Vďaka podpore z Nadácie SPP sme koncom roka mohli vytvoriť ďalšie pracovné miesto pre ZŤP človeka bez domova. Poskytli sme mu sedenia s psychológom, dozariadili sme priestory chránenej dielne a dokúpili sme nevyhnutný pracovný materiál.

Inner Engineering


Nadácia Granvia nám svojou podporou umožnila nákup registračnej pokladne, prostredníctvom ktorej budeme predávať naše hotové výrobky na rôznych podujatiach a trhoch. Takisto sa nám podarilo vytvoriť nový e-shop na web stránke združenia, kam budeme pravidelne pridávať fotografie najnovších výrobkou, ktoré budu vznikať vďaka novému fotoaparátu.

Podporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka