OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

Projekty v roku 2012

Pilotný projekt „Prvý krok"


OZ Okraj je prvým združením na Slovensku, ktoré pripravilo výnimočný projekt za podpory Nadácie SPP. Jedná sa o novú sociálnu službu pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí bez domova. Hlavným zámerom je vytvoriť zázemie a pracovné miesta pre cieľovú skupinu prostredníctvom zriadenia a prevádzkovania chránenej aranžérskej dielne. Týmto sa chceme poďakovať hlavnému partnerovi, Nadácii SPP, za prejavenú dôveru, štedrosť a podporu pre tých, ktorí sa aj napriek psychickému či telesnému postihnutiu, navyše bez prístrešia nad hlavou, snažia odraziť od dna a začleniť sa opäť do spoločnosti.

Opora pre Vladimíra


Vďaka podpore z Nadácie SPP z grantového programu „OPORA“ (Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov), získalo občianske združenie OKRAJ grant pre Vlada, mladého, slušného človeka, ktorý nepodľahol alkoholu alebo iným návykovým látkam. Každý, kto ho pozná vie, že je veľmi pracovitý a nikdy neodmietne podať pomocnú ruku komukoľvek, kto si to zaslúži. Vlado má dva veľké sny: túži po normálnej práci na trvalý pracovný pomer, no najmä sníva o pevnej pôde pod nohami a streche nad hlavou, Prostredníctvom OZ Okraj za podpory Nadácie SPP, získal Vlado grant, ktorý bude použitý na počítačový a aranžérsky kurz. V budúcnosti plánuje OZ Okraj zamestnať Vlada vo svojej chránenej aranžérskej dielni ako dekorátora. Táto podpora mu zabezpečila strechu nad hlavou minimálne na jeden rok. Podľa slov samotného Vlada: „Som vďačný, že mi tento grant dal šancu postaviť sa opäť na vlastné nohy. Ako stále hovorím, verím, že ľudia sú dobrí a túto dobrotu treba oplácať späť dobrotou.“

Šanca z Nadácie Orange


Zariadenie priestorov chránenej dielne, nákup aranžérskeho materiálu, vytvorenie prijemného, pohodlného, bezpečného a čistého prostredia pre pracovníkov/klientov chránenej dielne OZ Okraj, aby sa cítili ako doma. To všetko sa nám podarilo vďaka podpore z grantového programu Nadácie Orange, ktorej chceme touto cestou vysloviť veľkú vďaku za pomoc pri rozvoji novej sociálnej služby pre postihnutých ľudí bez domova.

Orange Slovensko, a.s.


Dar, materiálna pomoc v podobe vyradeného, no veľmi zachovalého a kvalitného nábytku, pracovných stolov a stoličiek, ktoré denne využívajú klienti v našich chránených dielňach.

Medzinárodný ženský klub Bratislava


Najdôležitejší cieľ každej chránenej dielne, je zabezpečiť vhodné podmienky s ohľadom na bezpečnosť a ochranu pracovníkov na pracovisku. My však dbáme aj na to, aby naši klienti získali aj kúsok svojho súkromia a aby bola dielňa dostatočne útulná, čím sa klienti cítia spokojnejšie a pohodlnejšie a získavajú tak motiváciu a nadšenie vracať sa druhý deň do práce. Vďaka Medzinárodnému ženskému klubu sa tento cieľ nielenže podarilo splniť, klientom sme kúpili šatňové skrinky, kde si môžu bezpečne uložiť svoje cennosti, zadovážili sme bielu techniku do kuchynky a zrealizovali sme vzdelávací kurz pre klientov. Ďakujeme Medzinárodnému ženskému klubu za prejavenú dôveru a že sa naši pracovníci môžu v dielni cítiť ako doma.

Podporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka