OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

Ak ste firma/spoločnosť/zamestnávateľ a máte viac ako 20 zamestnancov, zo Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti, ste povinný zamestnať zdravotne postihnutého (ZP) občana v pomere 1:20 (1 ZP občan na 20 zamestnancov, 2 na 40, 3 na 60…). Percentuálne to vychádza 3,2% ZP občanov z celkového počtu zamestnancov za kalendárny rok. Ak z nejakého dôvodu zamestnávateľ nemôže, resp. nezamestnáva povinný podiel ZP občanov, je povinný najneskôr do 31.3. nasledujúceho roka, zaplatiť odvod za každého občana, ktorý mu chýba do povinného podielu a ten činí 0,9 – násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štrťrok kalendárneho roka (v skratke, za rok 2012 je to 931 EUR za osobu). Existuje však možnosť nižšieho finančného odvodu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania ZP občanov a tým je náhradné plnenie. Zadaním objednávky alebo zákazky chránenej dielni v objeme aspoň 827 EUR za každého chýbajúceho ZP zamestnanca, si tak splníte nielen povinný podiel, ušetríte 104 EUR na osobu,
ale najmä poskytnete pracovnú príležitosť pre zdravotne postihnutých zamestnancov chránenej dielne, ktorí získajú pocit zmysluplnosti svojich životov a zároveň pomôžete v zabezpečení udržateľnosti prevádzky nášho zariadenia.
V prípade, že potrebujete pokryť náhradné plnenie, neváhajte nás osloviť. Výhodou našej chránenej dielne je, že Vám vašu zákazku ušijeme na mieru. V štyroch typoch dielní nášho chráneného pracoviska je pomerne široký výber možností, pričom konečný druh, forma, tvar, celkový výrobok, bude závisieť od vzájomnej dohody.

Podporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka