OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

Ako vyrábame naše výrobky ?

Výrobky sú vyrábané v chránenej dielni OKRAJ o.z. našimi sociálne slabšími, zdravotne postihnutými pracovníkmi, ktorí prešli kompletným školením, pod odborným dohľadom externých lektorov. Pracovníci sa pravidelne dovzdelávajú prostredníctvom rôznych kurzov a školení, ako napr. kurz bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, prvej pomoci a kurzy aranžérske, keramické, krajčírske či maľby na sklo a ďalšie, podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb. Prostredie v chránenej dielni udržiavame v priateľskej a príjemnej atmosfére. Pri práci prísne dodržujeme hygienické predpisy a držíme sa interného etického kódexu. Našich zákazníkov si veľmi ceníme, každého, kto si u nás niečo len raz kúpi, budeme považovať za našeho stáleho zákazníka. Kúpou akéhokoľvek výrobku z chránenej dielne OKRAJ o.z. dávate prácu našim ZŤP pracovníkom, ktorí tým získavajú stabilnejší zdroj príjmu, môžu žiť samostatnejšie a zabezpečiť si základne životné potreby.

Podporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka