OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

Možnosti Podpory

Pravidelná mesačná podpora


Prevádzkové náklady chránenej dielne, nákup materiálu, pracovných pomôcok a ďalšie nevyhnutné položky, sú pre samotnú dielňu či občianske združenie výdavkami, ktoré musíme do určitej miery hradiť z vlastných financií, prípadne z podporných grantov a darov. Je to však boj o prežitie a vynakladáme všetky sily na to, aby sme našim súčasným a budúcim klientom zabezpečili istoty a pracovné príležitosti. Udržateľnosť chránenej dielne je však v súčasných podmienkach permanentným otáznikom, preto sa obraciame s prosbou aj na Vás. Ak Vám záleží na osude zdravotne postihnutých ľudí bez domova, ktorým OKRAJ občianske združenie zabezpečuje trvalý príjem a pracovné príležitosti prostredníctvom chránenej dielne, podporte nás zanedbateľnou sumou 1 Euro mesačne poukazom na účet OKRAJ OZ. Ako občianske združenie garantujeme, že všetky príjmy, dary a podpora budú slúžiť na dosahovanie cieľov, projektov a vízií OKRAJ-a, no predovšetkým prispejú k budovaniu udržateľnosti našej prevádzky.

Váš príspevok môžete poukázať na bankový účet združenia-OKRAJ občianske združenie:


Suma: 1 Euro / mesiac = 12 EUR / rok

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
2940012529/1100

Dobrovoľných darcov budeme (s ich súhlasom) pravidelne zverejňovať na našej web stránke a v rámci transparentnosti pre financovania získaných darov, budeme rovnako na stránke informovať o účele a použití Vašich darov. Ďakujeme.

Dobrovoľníctvo


Pri práci s marginalizovanými skupinami nie je žiadna pomocná ruka zbytočná. Naši klienti sa okrem statusu bezdomovca musia potykať aj s ľahšími či ťažšími zdravotnými postihnutiami. Radi by sme pre našich klientov pripravovali bohatší program, spestrovali dni, ukázali im, že život môže byť aj krajší, no naše kapacity sú veľmi obmedzené. Sme vďační za akúkoľvek formu podpory či pomoci. Ak máte záujem a nie sú Vám osudy našich klientov ľahostajné, príďte sa pozrieť, porozprávať sa, pomôcť. Ste očakávaní.

Prosím kontaktujte

Tarwinderjit Singh (Tery)
singh@ozokraj.sk, ozokraj@ozokraj.sk
mob: +421 948 119 024Podporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka