OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

o ochrane osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky). Od Kupujúceho ako fyzickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefonický a e-mailový kontakt.

Od Kupujúceho ako právnickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje:obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt. Kupujúci svojou registráciou súhlasí s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu na tieto účely v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a deklaruje, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytol ich dobrovoľne.
Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje. Kupujúci udeľuje svoj súhlas až do odvolania. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom.

Podporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka