OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

OKRAJ, občianske združenie je aj v tomto roku registrované v zozname prijímateľov 2% z daní. Budeme vďační, ak sa rozhodnete svoje 2% darovať práve nám

.

IČO: 42260418 (SID sa nevypĺňa)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: OKRAJ , občianske združenie
Sídlo: Gercenova 8/H , 851 01 Bratislava
A. Postup pre fyzickú osobu, zamestnanec
1. Do 15. februára 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Stiahnuť tlačivo
V tomto zúčtovaní v oddiele VII (vyznačením X do štvorčeka) požiadajte zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2019.

2. Z potvrdenia zistíte výšku zaplatenej dane. Z tejto sumy môžete poukázať:
• 2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,32 €.
• 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Pripravili sme pre Vás tlačivo s vyplnenými údajmi našej organizácie Stiahnuť tlačivo na poukázanie 2% resp. 3% daní pre OKRAJ, občianske združenie ).
Tu nájdete poučenie na vyplnenie tlačiva.
• Do riadku č. 12 Vyhlásenia napíšte číslo z riadka č. 3 z Potvrdenia o zaplatení dane (celková výška zaplatenej dane)
• Do riadku č. 13 Vyhlásenia treba uviesť sumu do výšky maximálne 2% (3%) zo zaplatenej dane, zaokrúhlenú s presnosťou na dve desatinné miesta, ktorú chcete darovať OKRAJ, občianske združenie
• Minimálna suma, ktorú môžete poukázať, predstavuje 3,32 €.
4. Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie aj Vyhlásenie doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska.
5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech vybraného prijímateľa, ktorého ste si zvolili.
B. Fyzicka osoba, ktorá si daňove priznanie podáva sama :
IČO: 42260418 (SID sa nevypĺňa)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: OKRAJ , občianske združenie
Sídlo: Gercenova 8/H , 851 01 Bratislava
• Vypočítajte si výšku zaplatenej dane a z tejto sumy môžete poukázať:
• 2% ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 hodín.
Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3,32 €.
• 3% ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
• Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3,32 € .
• Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31.4.2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj "Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti"!!! stiahnuť tlačivo tu )
C. Postup pre právnické osoby :
Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
• Ak ste v minulom roku 2019 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2019) nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba OKRAJ, občianske združenie ), tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V príslušnej kolonke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.
• Ak ste v v minulom roku 2019 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2020) poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba OKRAJ, občianske združenie ), tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.
• Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
V daňovom priznaní pre právnické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % (1,5%) z dane uviesť identifikačné údaje OKRAJ, občianske združenie , nasledovne:

IČO: 42260418 (SID sa nevypĺňa)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: OKRAJ , občianske združenie
Sídlo: Gercenova 8/H , 851 01 Bratislava
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% Vám radi pomôžeme. Viac informácií nájdete aj na stránke


Podporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka